ประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "มุมโปรดในบ้านของฉัน"สำหรับผู้ได้รางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ภายใน 7 วันทำการหลังวันประกาศผล เพื่อติดต่อเข้ารับของรางวัลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

ส่วนผู้ได้รับรางวัลชมเชย ทีมงานจะจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลให้เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลจัดส่งที่ครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เมนูรางวัลและกติกา

รางวัลชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน (1 รางวัล) ได้รับ บัตรกำนัล Home Pro มูลค่า 10,000 บาท พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 รางวัล

1. กรรณิการ์ ไวยพันธ์

รางวัลชนะเลิศประเภทโหวต (1 รางวัล) ได้รับบัตรกำนัล Home Pro มูลค่า 5,000 บาท พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 รางวัล

1. ชัยยุทธ เชื้อเมืองพาน

รางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน (10 รางวัล) บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. จีรวรรณ ธนะพันธ์พิพัฒน์

2. ณัฐพร ฉวิวรรณากร

3. ทิพวรรณ ปิยะกมลานนท์

4. นาย วิรัตนศักดิ์ ขำเครือ

5. นายศักดิ์นิรันดร์ คุ้มเมือง

6. ปิยนุช อมรสุพรวิชิต

7. วัชริศ ศรีอักษร

8. สมชาย วิทยพิเชฐสกุล

9. อภิญญา ตันเดี่ยว

10. อรุณศรี ปลื้มกิจมงคล

รางวัลชมเชยประเภทโหวต (10 รางวัล) คะแนนโหวตสูงสุดในลำดับที่ 2 – 11 ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. ณัชชา สุทธิศรีวรากร

2. ทนินทร สัมพันธ์สุขศรี

3. เพ็ญนภา สมัยกุล

4. วิภาวี พรชัยกรกุล

5. ศิริพร แซ่ลี้

6. ศิริพร สุดใจ

7. สมนึก อภิรักษาณาจักร

8. สาตะโรจน์ แก้วอ่อน

9. สุริยา เครือนาค

10. อินทุภา เครือนาค